Header image

 

Praha - Zbraslav

 

line decor

  

line decor

 
 
 
 P O Z V Á N K A

 

Na shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu Na Vrškách č.p. 1234 a 1235

Den konání: 30. března 2023

Čas konání: 19:00 hodin

Místo konání: Kancelář Společenství vlastníků, Na Vrškách 1235, Praha 5 – Zbraslav

 

Program shromáždění:

1.    Zahájení a prezentace

2.    Zpráva o činnosti výboru SVD

3.    Schválení účetní uzávěrky společenství za rok 2022

4.    Zpráva o činnosti kontrolní komise společenství vlastníků

5.    Různé

6.    Závěr

 

Členové SVJ, kteří se shromáždění nemohou zúčastnit, mohou za sebe určit jinou osobu s podepsanou plnou mocí (podpis nemusí být úředně ověřen).

 

Podklady k projednávaným bodům programu budou zpřístupněny na nástěnce domu (případně na internetové adrese http://navrskach.zbraslav.com/ nebo budou vhozeny do poštovních schránek nejpozději 10 dnů před termínem konání shromáždění.

 

V Praze dne 12. 3. 2023                                       Výbor společenství vlastníků

_________________________________________________________

Aktuality:

·         12.3.2023 shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu Na Vrškách 1234 a 1235 se uskuteční 30.3.2023 od 19:00 v kanceláři Společenství vlastníků, Na Vrškách 1235, Praha 5 – Zbraslav

·         10.5.2022 shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu Na Vrškách 1234 a 1235 se uskuteční 9.6.2022 od 19:00 v kanceláři Společenství vlastníků, Na Vrškách 1235, Praha 5 – Zbraslav

·         16.3.2022 shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu Na Vrškách 1234 a 1235 se uskuteční 7.4.2022 od 19:00 v kanceláři Společenství vlastníků, Na Vrškách 1235, Praha 5 – Zbraslav

·         13.5.2020 shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu Na Vrškách 1234 a 1235 se uskuteční 27.5.2020 od 19:00 v kanceláři Společenství vlastníků, Na Vrškách 1235, Praha 5 – Zbraslav

·         16.3.2020 plánované shromáždění vlastníků jednotek bylo zrušeno

·         28.11.2019 od 19:00 se uskuteční shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu Na Vrškách č.p. 1234 a 1235

·         20.11.2018 – Podklady k bodu č. 4 shromáždění vlastníků – Směrnice GDPR pro činnost SVD 

·         27.2.2018 – Podklady k bodu č. 2 členské schůze – příloha k účetní závěrce za rok 2017 

·         8.3.2018 od 19:00 se uskuteční shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu Na Vrškách č.p. 1234 a 1235

·         5.10.2017 od 17:00 se uskuteční shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu Na Vrškách č.p. 1234 a 1235

·         28.4.2017 od 17:00 se uskuteční brigáda k úklidu a údržbě nejbližšího okolí domu. V případě zájmu proběhne brigáda také v sobotu 29.4. dopoledne. Koordinaci brigády zajistí p. Jakubík a p. Zuska. Výbor SVJ zajistí základní nářadí a igelitové pytle.

·         11.4.2017 – Dne 11.4.2017 se v kanceláři uskutečnila ustavující schůze SVJ

·         15.3.2017 - Ustavující členská schůze SVJ se uskuteční v úterý 11. dubna 2017. Pozvánka bude distribuována obvyklým způsobem a bude zveřejněna také na těchto webových stránkách.

·         15.3.2017 - Podklady pro vklad dvou posledních bytových jednotek byly podány na příslušné pracoviště Katastrálního úřadu.

·         Přes veškerou snahu představenstva BD se dosud nepodařilo zajistit všechny potřebné podpisy na smlouvách o převodu bytů do osobního vlastnictví (chybí podpis za jeden byt). Z tohoto důvodu nebylo zatím možné podat návrh na vklad do KN. Avizovaná ustavující schůze SVJ se tak uskuteční pravděpodobně až v průběhu února / března 2017. 

·         Dne 8.12.2016 se uskutečnila členská schůze BD Na Vrškách

·         Na představenstvu 9.12.2015 byl projednán rozpis postupných kroků  transformace BD na SVJ

·         Na základě členské schůze konané dne 3. listopadu 2015 zahájilo představenstvo BD kroky vedoucí k transformaci BD Na Vrškách na SVJ.
V odkazu níže naleznete obecný návrh stanov SVJ, v němž jsou kurzívou uvedeny informace popisující varianty možné úpravy. Případné připomínky a komentáře prosím posílejte na email
DenielM@seznam.cz.

Stanovy SVJ - obecný návrh k individualizaci

·         Na základě úkolu uloženého na členské schůzi konané 26.5.2015 připravil p. Macháček ve spolupráci s p. Strohnerem dva dokumenty týkající se případné transformace bytového družstva na společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Dokumenty jsou ke stažení na níže uvedených odkazech. Případné další dotazy nebo nejasnosti týkající se uvedené problematiky prosím směřujte na email DenielM@seznam.cz.

Odpovědi na otázky k problematice transformace BD na SVJ a související

Přehled cen jednotlivých úkonů spojených s transformací družstva na SVJ

 

 

 


 

Termín konání shromáždění vlastníků jednotek je 30. Března 2023 od 19:00 v kanceláři Společenství vlastníků.