Header image

 

Praha - Zbraslav

 

line decor

  

line decor

 
 
 
 P O Z V Á N K A

na shromáždění vlastníků domu

 

Společenství vlastníků domu Na Vrškách 1234 a 1235

Den konání: 8. března 2018

Čas konání: 19,00 hodin

Místo konání: Kancelář Společenství vlastníků, Na Vrškách 1235, Praha 5 – Zbraslav

 

Program shromáždění:

1. Zahájení a prezentace

2. Informace výboru o postupu transformace a plánu oprav na rok 2018

3. Různé

4. Závěr

Shromáždění je usnášeníschopné v případě, pokud se projednání bodu 3. a 4. dostaví vlastníci se 100%  většinou hlasů. Členové SVJ, kteří se shromáždění nemohou zúčastnit, mohou za sebe určit jinou osobu s podepsanou plnou mocí (podpis nemusí být úředně ověřen). ÚČAST NUTNÁ!!!!!

 

Podklady k projednávaným bodům programu budou zpřístupněny na nástěnce domu (případně na internetové adrese http://navrskach.zbraslav.com/ nebo budou vhozeny do poštovních schránek nejpozději 10 dnů před termínem konání shromáždění.

 

V Praze dne 21.2.2018                                            

 

Za výbor společenství vlastníků domu:

Zdeněk Zatloukal, v.r.

Daniel Macháček, v.r.

 

 

P O Z V Á N K A

představenstvo bytového družstva Na Vrškách 1235, Praha 5 – Zbraslav

tímto svolává členskou schůzi bytového družstva 

 

Den konání: 8. března 2018

Čas konání: 19,00 hodin

Místo konání: Kancelář Společenství vlastníků, Na Vrškách 1235, Praha 5 – Zbraslav

 

Program shromáždění:

1. Zahájení a prezentace

2. Účetní uzávěrka za rok 2017

3. Znovuzvolení likvidátora bytového družstva Na Vrškách 1235, Praha 5-Zbraslav

4. Hlasování o likvidaci bytového družstva

5. Různé

6. Závěr

Shromáždění je usnášeníschopné v případě, pokud se projednání bodu 3. a 4. dostaví členové BD se 100%  většinou hlasů. Členové BD, kteří se členské schůze nemohou zúčastnit, mohou za sebe určit jinou osobu s podepsanou plnou mocí (podpis nemusí být úředně ověřen). ÚČAST NUTNÁ!!!!!

 

Podklady k projednávaným bodům programu budou zpřístupněny na nástěnce domu (případně na internetové adrese http://navrskach.zbraslav.com/ nebo budou vhozeny do poštovních schránek nejpozději 10 dnů před termínem konání shromáždění.

 

V Praze dne 21.2.2018                                            

 

Za představenstvo BD:

Zdeněk Zatloukal, v.r.

Daniel Macháček, v.r.

 

_____________________________________________________________

 

Aktuality:

·         27.2.2018 – Podklady k bodu č. 2 členské schůze – příloha k účetní závěrce za rok 2017  

·         8.3.2018 od 19:00 se uskuteční shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu Na Vrškách č.p. 1234 a 1235

·         5.10.2017 od 17:00 se uskuteční shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu Na Vrškách č.p. 1234 a 1235

·         28.4.2017 od 17:00 se uskuteční brigáda k úklidu a údržbě nejbližšího okolí domu. V případě zájmu proběhne brigáda také v sobotu 29.4. dopoledne. Koordinaci brigády zajistí p. Jakubík a p. Zuska. Výbor SVJ zajistí základní nářadí a igelitové pytle.

·         11.4.2017 – Dne 11.4.2017 se v kanceláři uskutečnila ustavující schůze SVJ

·         15.3.2017 - Ustavující členská schůze SVJ se uskuteční v úterý 11. dubna 2017. Pozvánka bude distribuována obvyklým způsobem a bude zveřejněna také na těchto webových stránkách.

·         15.3.2017 - Podklady pro vklad dvou posledních bytových jednotek byly podány na příslušné pracoviště Katastrálního úřadu.

·         Přes veškerou snahu představenstva BD se dosud nepodařilo zajistit všechny potřebné podpisy na smlouvách o převodu bytů do osobního vlastnictví (chybí podpis za jeden byt). Z tohoto důvodu nebylo zatím možné podat návrh na vklad do KN. Avizovaná ustavující schůze SVJ se tak uskuteční pravděpodobně až v průběhu února / března 2017. 

·         Dne 8.12.2016 se uskutečnila členská schůze BD Na Vrškách

·         Na představenstvu 9.12.2015 byl projednán rozpis postupných kroků  transformace BD na SVJ

·         Na základě členské schůze konané dne 3. listopadu 2015 zahájilo představenstvo BD kroky vedoucí k transformaci BD Na Vrškách na SVJ.
V odkazu níže naleznete obecný návrh stanov SVJ, v němž jsou kurzívou uvedeny informace popisující varianty možné úpravy. Případné připomínky a komentáře prosím posílejte na email
DenielM@seznam.cz.

Stanovy SVJ - obecný návrh k individualizaci

·         Na základě úkolu uloženého na členské schůzi konané 26.5.2015 připravil p. Macháček ve spolupráci s p. Strohnerem dva dokumenty týkající se případné transformace bytového družstva na společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Dokumenty jsou ke stažení na níže uvedených odkazech. Případné další dotazy nebo nejasnosti týkající se uvedené problematiky prosím směřujte na email DenielM@seznam.cz.

Odpovědi na otázky k problematice transformace BD na SVJ a související

Přehled cen jednotlivých úkonů spojených s transformací družstva na SVJ

 

 

 


 

Termín konání shromáždění vlastníků jednotek je 8. března 2018 od 19:00 v kanceláři Společenství vlastníků.

Podklady k bodu č. 2 členské schůze BD – příloha k účetní závěrce za rok 2017